Ann mari olsen sex misjonærstilling

ann mari olsen sex misjonærstilling

Ja, at det blir nesten umulig. Og så er det så vanskelig å måle opplevelser opp mot hverandre. Det har vært inspirerende å følge barna gjennom oppveksten. Se at de modnes og vokser. Spesielt er det rørende å se barna som kanskje ikke har så stor stemme, men likevel står fram og synger med stolthet og livsglede. Gjennom disse åra har jeg fått lov til å bli kjent med mange barn og unge og hatt det privilegiet å følge flere av dem gjennom oppveksten. Det har også gitt meg anledninger til å gi dem elementer som jeg sjøl synes er viktige å ta med seg videre gjennom livet.

Det har vært voldsomt inspirerende, men sjølsagt også energikrevende. Vi har hatt mange topper, og Fingeravtrykk var absolutt en av dem. Det var jo så vellykka både arrangementsmessig og som opplevelse. Koret fikk jo fantastiske tilbakemeldinger etter konserten i Trondheim Spektrum.

Det var mye nerver på forhånd som gjorde det ekstra flott å få være med å synge for så mange. Men aller viktigst for meg har møtet med den enkelte sanger vært. Og jeg er glad for kontakten med foreldra. Jobben har gitt meg mulighet til å være med på mange prosesser, sier Sverre og nevner temakvelder om psykisk helse sammen med Mental Helse Orkdal, Modumgruppen og Psykisk helsearbeid Orkdal kommune; Samlivskvelder og arbeidet med sjelesorgprogrammet Teleios.

Sverre Solberg er leder for Teleios Trøndelag, og vil forsette i den tjenesten. Og så gleder han seg over mandagskafeen på Orkdal Menighetshus som fungerer så bra. Hele tida har Sverre ønska å bruke sang som arbeidsredskap. Sang binder folk sammen og gir folk opplevelse av tilhørighet og fellesskap. Videre er det en god måte å formidle evangeliet på. Og så kan sang hjelpe oss å sette ord det som er viktig for oss. Sammen med forsangergruppa så han at det var behov for ei sangbok med et bredt spekter av sanger.

De laga derfor et sanghefte på 80 sider. Det har nå utvikla seg til ei sangbok med sanger, melodibok og snart kommer ei bok som forteller historien bak de forskjellige sangene. Det er utrolig hvor dette har tatt av. Syng Med er nå trykt i I mange år gikk Sverre og grubla på hvordan menighetene kunne inkludere mennesker med psykisk utviklingshemming fellesskapet.

Sammen med Oddbjørg Holm og Solveig Langtind danna han ei arbeidsgruppe som tok tak i saken. Det virka til å være en bra ide for Orkdal også. Sammen med mange dyktige leder fra hele kommunen, er det samlinger på Orkdal menighetshus på mandag ettermiddag. Som navnet sier, legges det vekt på at alle er på likefot - sammen. Sverre setter pris på å få være en del av dette fellesskapet. Jeg har fått oppleve mye flott, men møte med enkeltmennesker sitter i minnet på en spesiell måte, sier Sverre.

Det kan for eksempel være når jeg får komme heim til noen og dele nattverd. Etter en god samtale og kaffe, blir kaffekoppen bytte ut med nattverdsbeger. Lyset stråler inn og stua blir til kirke. Likedan når jeg opplever den tilliten det er når mennesker deler det som er vanskelig. Noe de kanskje har slitt med i mange år. Det er et privilegium og få lytte og kunne være til hjelp og støtte.

Sverre har i flere år jobba som meklingsmann for Fylkesmannen. I det siste har han også tatt imot en del par til samtaler. Dette har bidratt til at han ønska å gå inn i ei stilling i kommunen der han får mulighet til å konsentrere seg mer om dette temaområdet.

Siste året har Kongen gitt sølvmedalje til fleire orkdalingar. Ellinor Nystykket fekk medaljen bl. Reidar Halgunset fekk tildelt medaljen av fylkesmann Kåre Gjønnes under Regionmøtet i Det norske misjonsselskap i Trondheim lørdag Han fikk takk og ære for sin innsats i orkdalsskulen og særlig for Bakksæter-prosjektet og Kvålsvoll-prosjektet. Han dreiv guteklubben Lysglimt i 40 år og starta opp med gjenbrukstiltaket lysstøyperiet Knausen på Bakksætra på sine gamle dagar.

Han har også i fleire periodar vore medlem av Orkdal menighetsråd og ein viktig medarbeidar i menigheten på så mange vis. Det er 10 år siden diakon Sverre Solberg starta Barnegospel for barn i alderen 5 - 9 år. Hovedatraksjonen var Thore Thomasen som sang sammen med kora i tillegge til at han hadde noen egne sanger og mye lun humor.

Det er rekord og ca. Konfirmantene på Geitastrand samlet inn 9. Kirkens Nødhjelp ønsker denne gangen å sette søkelys på situasjonen til barn og ungdom i land der det har vært langvarige konflikter og harde krigshandlinger.

Krigsveteraner er de som har deltatt i og opplevd krigen, enten som sivile eller soldater. Svært mange er ungdommer, også jenter. For eksempel i DR. Kongo, der mange er blitt tvangsrekruttert til ulike militære grupper, og har tilbrakt mesteparten av ungdomstiden i militærleirer. Også ungdom i Afghanistan og Rwanda har opplevd lignende forhold. I Sudan har det vært krig i 20 år, og en hel generasjon vet knapt hva fred er.

Nå er det blitt undertegnet en fredsavtale, og disse ungdommene skal være med på å bygge den nye framtiden. Tre år senere er hun tilbake i hjembyen Bukavu sammen med datteren Patricia på ni måneder. Hvem som er pappaen vet ikke 17 år gamle Laba. I over to år byttet seks menn på å voldta henne kontinuerlig.

Jeg var redd, men torde ikke gjøre motstand, forteller åringen. Opprørsgruppen besto av rundt tretti soldater som fordelte jentene seg imellom. Hver jente måtte stå til disposisjon for flere soldater. Jentene måtte vaske, lage mat, hente vann, stjele og stille opp med sex. Å nekte var ensbetydende med døden. Etter to år orket ikke Laba mer. På markedet klarte hun å rømme og komme seg på en lastebil. Hvor den skulle, hadde hun ingen formening om.

Turen endte i Goma. Der bodde søsteren, som hjalp Laba med penger til billett hjem til Bukavu. I Bukavu fikk hun tilbud om opphold på et senter for demobiliserte barnesoldater. Samtidig oppdaget Laba at hun var gravid. Jeg brakte skam over dem. Men gjennom arbeidet i prosjektet fikk de informasjon, og etter hvert forstod de at det som hadde skjedd, ikke var min feil. I dag bor jeg sammen med mine foreldre. Laba har fullført seks måneders syopplæring. Stolt viser hun fram yrkesbeviset. De kan voldta og drepe, fornedre og misbruke, men de kan aldri ta fra oss verdigheten, sier Laba stolt.

Hun er på vei tilbake til livet. Kirkens Nødhjelp jobber på mange felt for å hjelpe ungdom ut av krig og krisesituasjoner. Dette er noe av det vi vil bruke pengene fra fasteaksjonen til:. Arbeide mot menneskehandel og seksuell vold og overgrep. Arbeider for at barn og unge skal få tilbud om skole og utdanning, og at de skal få oppleve å være ungdommer med tro på en framtid. Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig organisasjon som arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter.

Med forankring i den kristne tro støtter Kirkens Nødhjelp dem som trenger det mest, uavhengig av kjønn, politisk oppfatning, religion og etnisk tilhørighet. For å oppnå varige resultater samarbeider vi med kirkelige og andre lokale organisasjoner på tre måter: For 10 år siden tok Bibbi og Øystein Husvær initiativet til å starte en pinsemenighet på Vormstad her i Orkdal.

Markeringen av årsjubileet var lagt til kommunesentret på Bårdshaug. Det var invitert til middag og en rekke nabomenigheter var invitert samt Orkanger menighet og Normisjon på Orkanger. Etter middagen var det åpen konsert med Roland Utbult. Det ble også en gripende opplevelse. Pinsevekkelsen kom til Norge med metodist¬presten T.

Barratt på begynnelsen av forrige århundre. Han lærte denne vekkelsen å kjenne under et besøk i Amerika. I desember i , altså for år siden startet han opp møtevirksomhet i Oslo - møter preget av tungetale og andre karismatiske innslag. Fokus ble rettet på gjenopplivelse av Åndens nådegaver fra den første pinse.

Først 10 år senere organiserte Barratt sin menighet og i tok den navnet Filadelfia — det navnet pinsemenigheten på Orkanger også bærer. Nå vil nok en lutheraner og en pinsevenn se likt ulikt på neon teologiske spørsmål. Men kanskje har vi i for stor grad i kirkehistorien vært fokusert på uenigheten i stedet for å stå sammen om det som er vår felles tro - i respekt og aktelse for hverandres overbevisning.

Jeg tror på Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår frelser. Jeg tror på Den Hellige Ånd, han som samler sin menighet, fornyer og utruster til tjeneste. Det er interessant at ved Menighetsfakultet, så er det i dag tilsatt flest lutherske lærer, men også en katolsk professor og en lektor som har sin bakgrunn fra pinsemenighetene.

Selv om det sees ulikt på noe har ikke dette vært til hinder for at Orkanger menighet, Normisjon på Orkanger og Frelsesarmeen for en tid tilbake samarbeidet om et Alpha-kurs.

Det bidro til å styrke søskenbånd mellom menighetene på Orkanger. Vi vil fra vår side uttrykke glede over det arbeidet pinsemenigheten driver og ønske Guds velsignelse over fremtiden.

I forbindelse med det kraftige regnværet i slutten av januar, kom det inn store mengder vann i sokkeletasjen ved Søvasskjølen Fjellkirke. Ekstremt store nedbørsmengder kombinert med kraftig snøsmelting, førte til at vannet trengte seg inn gjennom døra i sokkeletasjen, og hele sokkeletasjen ble fylt med i underkant av 30 cm.

Takket være tilsynsordningen som Styret for Fjellkirka gjennomfører, ble skaden raskt oppdaget. Samme kveld var noen oppe og flyttet det som var mulig av møbler bort fra vannet. Neste morgen var mannskap fra firmaet ODV oppe for å starte utpumping av vannet.

Dette Orkdalsfirmaet har av styret fått oppdraget med både tømming, uttørking og reparasjoner i forbindelse med vannskaden. Det er vanskelig å si hvor lang tid uttørkinga av betonggulvet tar, men det er viktig at det blir helt tørt før snekkerne kan begynne arbeidet med å legge nytt gulvbelegg og brystpanel i hele sokkelen. Gudstjenestene går likevel sin gang hele vintersesongen, og styret skal sørge for at det blir ei enkel servering oppe i kirkerommet etter hver gudstjeneste.

Vi håper derfor at mange finner veien til Fjellkirka også denne vinteren. En flott mulighet til å nyte fjellet, oppleve fellesskapet og høre Guds ord!

Den nye utgaven av Det nye testamente som etter hvert er kommet i bruk også hos oss, er interessant lesning. Vi var spent på hvordan det kjente og kjære Fader Vår ser ut nå. Det fikk vi svar på, og noen endringer er det. Samtidig fikk vi tilgang til en del utgaver av Fader Vår som har vært brukt de siste hundreårene. Noen av dem viser vi her. Og selv om vi heretter må venne oss til å be Vår Far, har ikke Bibelselskapet noen planer om å kalle bønnen noe annet enn Fader Vår.

Det har vært mange ulike versjoner av Fadervår opp gjennom tidene. Bibelselskapet har samlet ulike versjoner fra til vår egen tid. Her er noen eksemplarer. Mer kan leses på nettsiden www.

Vor Fader i Himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Vorde din Villie paa Jorden som i Himmelen. Giff oss i dag vort daglige Brød. Oc forlad oss vor Skyld som wi forlade vore Skyldener. Oc leed os icke i Fristelse. Men frelss oss fra ont. Thi Rigit er dit oc Krafft oc Herlighed i Ewighed. Giv os i dag vort daglige Brød; og forlad os vore Skylder saa som vi og forlade vore Skyldnere; og led os ikke i Fristelse men frie os fra det onde thi dit er Riget og Kraften og Herligheden i Evighed. Vor Fader, du som er i Himlene!

Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen, saa og paa Jorden; giv os i dag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, saa som vi og forlade vore Skyldnere; og led os ikke ind i Fristelse, men fri os fra det Onde; thi dit er Riget og Kraften og Herligheden i Evighed.

Fader vaar, du som er i himlom! Ditt Namn verte helgat! Din vilje verte som i himmelen, so og paa jordi! Giv oss i dag vaart daglege Brød! Og forlat oss vaar Skyld, liksom me forlæt deim, som er oss skulduge! Og før oss ikkje inn i Freisting! Men frels oss fraa det vonde! For ditt er Riket og Magti og Æra i alle Æva. Far vaar i himmelen. Lat ditt namn helgast! Lat ditt rike koma! Lat din vilje raada paa jordi, som i himmelen!

Gjev oss i dag det daglege braude vaart. Og ettergjev oss skuldi vaar, som me òg gjer med skuldmennan vaare! Og før oss inkje ut i freisting. Men frels oss fraa det vonde. Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Lat namnet ditt helgast; lat riket ditt koma; lat viljen din råda på jordi so som i himmelen; gjev oss i dag vårt daglege brød; og forlat oss vår skuld, som me og forlet våre skuldmenn; og før oss ikkje ut i freisting; men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makti og æra i all æva. I gudstjenesten på Geitastrand 1. Det ble en flott opplevelse.

Noe forsinket legger vi ut et videopptak. Bilde- og lydkvaliteten er ikke av beste merke. Filen er nokså forminsket, for at det skal være overkommelig å laste den ned. I Orkdal var det til stede. På de to gudstjenestene som ble avholdt på Orkanger var det tilsammen På den første gudstjenesten fikk dessverre ikke alle plass. På Moe var det og i Geitastrand kirke 1. De fikk høre den nye og flotte julesangen til Leif Ofstad. Både på Orkanger og Orkdal var det rekordstore offer på julaften.

I Orkdal ble det samlet inn kr. PÅ Orkanger kom det inn over kr. Det var en opplevelse litt utenom det vanlige å være til stede i Orkanger kirke i jule- og nyttårshelga i år.

Kirken var pyntet litt utenom det vanlige. Elevene ved Orkanger barneskole hadde laget hver sin engel. Hver klasse hadde hengt sin engel på en lang snor. Disse snørene med over engler ble så fraktet til kirken og hengt opp oppunder taket, langs med veggene og mellom lysekronene.

Det ble et flott skue. Se selv ved å klikke på linken nedenfor - en stemningsfull bildeserie med musikk til. I en litt uhøytidlig kåring blant et utvalg av konfirmantene på Orkanger ungdomsskole gikk "En stjerne skinner i natt" av med en klar seier.

Konfirmantene fikk velge seg tre salmer - en fikk de gi 3 poeng til, den neste 2 og den siste 1 poeng. Resultatet ble som følgende: Denne julen har du sikkert lyttet til mange ulike julesalmer.

Svært mange av dem vekker mange ulike følelser hos oss. Det er ikke lett å bli enig med seg selv om hvem som er finest. Kanskje er du enig med årets konfirmanter eller rett og slett uenig. Vi prøver oss på en litt uhøytidlig kåring på tampen av årets julefeiring.

Hva er din favorittsalme blant julesangene? Kurset var for alle de nye menighetsrådsmedlemmer i Orkdal prosti. Mange hadde møtte frem. Kurset startet med bevertning før Britt Arnhild Wigum Lindland og Kristian Stendahl holdt foredrag om de mange utfordringene de nye medlemmene står ovenfor.

Kirkeverge Finn Karlsen tok for seg forholdet mellom Fellesrådet og Menighetsrådet. På kurset ble også den nye strategiplanen til Nidaros bispedømme presentert. Den var helt rykende fersk. De første resultatene fra valget til nytt Menighetsråd er nå klart. Det ble svært jevnt. Her også ble det jevnt mellom Inger Williams og Per Johan Sæterbakk, som forøvrig stillte til gjenvalg.

Orkdal menighet avsluttet valget Kjersti Kosberg Solberg fikk flest stemmer. Jeg forstår, lukk meldingen Les mer. Brødsmulesti Orkdal kirkelige fellesråd Nyhetsarkiv Nyhetssaker Samtale om jula Du har feira så mange juler.

Er det noen spesiell julekveld du husker? Hva er viktig med jula? Viss du skal velge deg en julesang, hva blir det da?

Da tenker jeg på: Hvordan feirer dere jula i barrnehagen? Hva mener du er det viktigste med jula som skal formidles til barn? Hvilken julesang liker barna i din barnehage best å synge? Hva betyr jula for deg personlig? Er det noen spesielt du vil ønske God jul! Kirkegårder - Ny kirkegård på Orkanger? Lenger sør i kommunen Fellesrådet skriver: De alternativene som synes å foreligge er følgende: Stat-kirkeutredningen, menighetsrådenes vedtak Menighetsrådenes vedtak Vedtakene i menighetsrådene baserer seg på et høringsdokument rådene skulle stemme over.

Den norske kirke som statskirke. I hvilken lov bør Den norske kirke forankres? Hvordan bør Den norske kirke finansieres? Hvordan bør valgordningene og demokratiet være      dersom statskirkeordningen avvikles?

Orkdal Orkanger Orkland Geitastrand Valgordningen bør være som i dag 11 7 4 3 Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer. Dersom statskirkeordningen avvikles,      hva bør i så fall stå i § 2 eller i en annen paragraf i Grunnloven      i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?

Her kan det krysses på flere alternativer. Orkdal Orkanger Orkland Geitastrand Ingen tillegg 0 0 0 0 De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; så som demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen? Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene? Orkdal Orkanger Orkland Geitastrand Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret. Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 4. Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift.

Valgordningen bør være som i dag 6. Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget. Den lokale kirke 8. Arne Grønset satte fram følgende forslag til besvarelse av spørreskjemaet: Valgordningene bør være som i dag. Den lokale kirke i samarbeid med kommunen. Kommunen bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske ansvaret.

Inger Williams satt fram følgende forslag: Offentlig finansiering uten medlemsavgift 7. Kommunen Ved avstemming, ble det stemt alternativt mellom de forskjellige alternativene. Høringsskjemaet fra Orkdal kirkelige fellesråd besvares på følgende måte: Komiteens forslag ble vedtatt     mot 2 stemmer som ble avgitt for Grønsets forslag 3.

Komiteens forslag ble vedtatt     mot 2 stemmer som ble avgitt for Grønsets forslag 4. Komiteens forslag ble vedtatt     mot 2 stemmer som ble avgitt for Williams' forslag 5.

Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt 6. Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt 7. Det ble ikke votert over komiteens innstilling for øvrig. Allehelgensdag - En dag for håp 3. Birger Foseide     Yngrestreff - Nytt yngresmøte på Gjølme - 50 år etter 3. Gerd     Ny ordning for dåp 6.

Innledende takkebønn I denne innledningsdelen merker vi oss en ny bønn med fokus på takken for livets gave. Velkomst for barnet Etter takkebønnen blir barnet presentert og ønsket velkommen i Guds hus.

Deretter setter de som bærer barna seg ned på første benk. Forsakelsen Forsakelsen har alltid hatt en viktig plass i dåpshandlingen. Dåpshandlingen Når dåpsbarnet er på plass ved døpefonten gåes det nå rett på selve dåpshandlingen. Fremløftingen av barnet vil bli som før samt overrekkelsen av dåpslys. Evaluering Etter jul vil ordningen fra vår side bli evaluert og rapport sendt til de som sentralt i vår kirke arbeider med dåpsliturgien.

Pål Ove Lilleberg     Søvasskjølen fjellkirke - fjellkirkas årsjubileum Stat - kirke, møte med Kåre Gjønnes på Svorkmo misjonshus 7. Pål Ove Lilleberg     Ny diakon i Orkdal Du er tilsatt av Orkdal kirkelige fellesråd som ny diakon i orkdalsmenighetene. Fortell om deg sjøl og livet ditt. Hvorfor søkte du på diakonstillinga? Hvilken bakgrunn har du for å drive menighetsarbeid? Har du erfaringer fra Madagaskar som vil bety noe for deg som diakon i Orkdal?

Hvilke tanker har du om arbeidet som diakon i menighetene i Orkdal? Birger Foseide     Sverre Solberg slutter som diakon i Orkdal 3. Barnegospel og KorAktiv Det har vært voldsomt inspirerende, men sjølsagt også energikrevende. Syng Med Hele tida har Sverre ønska å bruke sang som arbeidsredskap. Simen I mange år gikk Sverre og grubla på hvordan menighetene kunne inkludere mennesker med psykisk utviklingshemming fellesskapet.

Møte med den enkelte. Vi gratulerer og takkar for god innsats i orkdalssamfunnet! Birger Foseide     Barnegospel 10 år Fredag Jubileet starta med at åringene framførte en flott dans.

Atle Ølstørn     Fasteaksjonen - Vellykket aksjon Årets fasteaksjon ble svært så vellykket. Konfirmantene i hele dalføret samlet inn                 kr. Tilbake til livet 13 år gammel ble hun kidnappet av soldater fra en av DR.

Slik brukes pengene Kirkens Nødhjelp jobber på mange felt for å hjelpe ungdom ut av krig og krisesituasjoner. Dette er noe av det vi vil bruke pengene fra fasteaksjonen til: Kirkens nødhjelp Kirkens Nødhjelp er en frivillig, felleskirkelig organisasjon som arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter. Vannskade på fjellkirka 7. Haldor Solheim styreleder Herrens bønn - Fader vår eller Vår far 8.

Streif i Fadervårs historie Det har vært mange ulike versjoner av Fadervår opp gjennom tidene. NT nynorsk Fader vaar, du som er i himlom!

Alexander Seippel, Matteusevangeliet Far vaar i himmelen. NO bokmål Fader vår, du som er i himmelen! NO nynorsk Fader vår, du som er i himmelen! Oddbjørn Stjern     Julen - tilbakeblikk på julen I gudstjenesten på Geitastrand 1. Rekordstore offer Både på Orkanger og Orkdal var det rekordstore offer på julaften. Ungdommenes julesalme Hvilken julesalme velger ungdommene seg? Hvilken synes de er finest?

Pål Ove Lilleberg     Menighetsrådsvalget Resultatet fra Orkdal 91 stemte. Kjersti Kosberg Solberg 2. Marianne Dørum Gangås 2. Oddbjørg Holm 4. Hildegunn Rydland Eikli 5. Olav Sjømæling 6. Anne Marie Aune 7. Sissel Nyland Solem 98 7. Sigrun Melås 98 9. Bjørg Alida Fossum 97 9. Grethe Karlsen 97 Varamedlemmer 1. Liv Ellen Vold 91 2. Svein Koren 90 3. Atle Ølstørn 5 4. Ivar Konrad Gangås 4 5. Arild Melås 3 trekt 6.

Inger Williams  33 2. Per Johan Sæterbakk  31 3. Randi Ebbesen  30 4. Livet er deilig - peace out ;. Blir mer i morgen! Men snart er vi det..

For noe annet enn seier i kveld er katastrofe. Denne herligheten er siste tilskudd i samlingen. Manchester United hjemmedrakt fra sesongen. Den er fra http: Mens brudeparet var hos fotografen startet vorsepielet for oss der med tapas og drikke. Og for en fest det ble.. Anders og Camilla satte virkelig standaren og alt etter dette blir en nedtur! Ingenting var tilfeldigheter denne dagen og det var fullt show. Tommy Steine var toasmaster og de hadde dansere og sangere som lagde show hele kvelden mellom talene og maten.

Etter artistene var ferdig og alle hadde holdt tale og kaken var inntatt startet virkelig festen. Tidens bryllup Anders og Camilla! De to er verdens beste personer og fortjener virkelig alt godt sammen! Ikke ofte det skjer, men i dette tilfellet kunne det ikke passet meg bedre. Aston Villa vs manchester United!

Kampen mot Spurs var ikke bra. Jeg forventer mye, mye mer i dag! Endelig er sirkuset i gang igjen! Masse kjentsfolk og god stemning.

..

Nylig ute av et forhold på over to år. Sliter med motivasjon og teknikk ved skjekking. Hva er viktigste for å kapre den seksuelle oppmerksomheten til en kvinne? Siden ingen jenter liker det samme og ikke tenner på det samme så er det desverre ikke noe fasitsvar på akkurat det. Men det som går igjen er at du må fange oppmerksomheten hennes, og det på en positiv måte. Vær sjarmerende og hyggelig, vis at du er interessert. Hold også igjen litt, merker vi at en gutt er helt desperat etter å få seg noe så er det rimelig turn off.

Det er ikke alltid like lett å flørte og faktisk tørre å gå å sjekke opp ei dame, jeg synes det er mye respekt i at en gutt tør det. For det er jo som regel dere som må ta det steget, det værste er jo om du får et nei, og det er jo ikke så ille det. Jeg er en 25 år gammel mann som fortsatt er jomfru. Jeg er relativt stor, men trener en del vekter så folk ser at jeg er sterk-feit liksom. Jeg har ganske grei selvtillit, men ikke nok til å gå opp til en dame på byen og prøve å få henne i seng.

Penisstørrelsen min er også et litt vanskelig tema, for jeg har en 13 cm lang penis og ca. Jeg venter egentlig nå bare på å finne den rette, men jeg lurer litt på hvordan jenter tenker når de møter en 25 år gammel jomfru og hvilke tanker jenter gjør seg om penisstørrelsen hvis alt det andre rundt sexen er bra forspill, oralsex, lignende? Jeg synes det er veldig kult at du fortsatt er jomfru, det betyr at du faktisk har vært ærlig med deg selv og venter til du er klar. Jeg synes det står mye mer respekt av det enn gutter som drikker seg dritings for å skaffe seg erfaring.

Men jeg kan love deg at mange av disse gutta ikke har særlig peiling eller bra erfaring, eller selvtillit for den saks skyld. Og størrelsen din er jo faktisk gjennomsnittelig så der har du ingenting å bekymre deg over, det er faktisk dere gutter som vil ha størst mulig penis. Vi jenter vil bli tilfredsstilt vi, og om du fortsatt er usikker på dette så hjelper det å "veie opp" på andre måter også. Om du går inn for at jenta skal ha det bra og nyte det vil hun elske deg, for det er det vi vil ha.

Du sier jo også at du venter på den rette og den jenta finner man som regel ikke full på byen. Bli kjent med henne på forhånd, det vil hjelpe mye og om hun liker deg for den du er så har det ikke noe å si om du ikke har hatt sex før. Det kommer seg fort. Kjæresten min insisterer på å slikke meg «der bak». Det får meg til å føle meg utilpass, selv om det egentlig er ganske behagelig.

Hva bør jeg gjøre for å få slutt på denne praksisen uten å være utidig? Mange av dere gutter er veldig imot dette, men jeg synes faktisk dere også burde gi det en sjans bare for å se om dere liker det. For dere har faktisk g-punktet deres der og du sier jo selv at du synes det er litt behagelig.

Forklar kjæresten din at du synes det er litt ubehagelig å måtte bli presset, men at du er åpen for at hun kan gjøre det noen ganger om du ønsker det. Hva slags stilling er best, når man har samleie med en gutt som har en «mikrotiss»? Hva kan jeg gjøre for å få dama med på analsex?

Hun er også nysgjerrig på det. Siden du skriver at hun er nysgjerrig på det så har hun nok også lyst til å prøve. Mange jenter er redde for dette og det er faktisk med god grunn, for dere gutter kan ha en tendens til å bli litt vel ivrige og da går det galt.

Her må du faktisk ta det veldig rolig og la henne bestemme når hun er klar. Å få henne til å slappe av er helt nødvendig og dere må begynne i det små og ta det deretter, for at hun ikke skal få så vondt er det også veldig lurt å ha glidemiddel tilgjengelig. Har problemet at jeg mister totalt interesse for kvinner når de viser gjensidig interesse. Jeg liker bare jakten. Du er nok ikke alene der, det ligger jo i vår natur at vi er på "jakt". Og jeg skjønner hva du mener, det er jo spennende, men for å ta steget videre så må jo dama også vise interesse for at det skal bli noe mer.

Du er jo fortsatt ung så jeg synes det ikke er noe galt å jakte litt, bare husk å behandle damene bra! Ann Mari svarer ukentlig på spørsmål som blir sendt inn. Du trenger ikke å oppgi ditt virkelige navn, men skriv gjerne noe beskrivende i navnefeltet. Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger! Tipping Lotto Trav Portia Y. Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Hvor stor bør penis være? Paul Weaver Mediehuset Nettavisen.

Brutalt som faen, men jeg sto for det. At dyrene ikke er ment for at vi skal spise dem. Men det kunne aldri falt meg inn. At de kommer med tips og oppmuntrene ord.

For et liv dere. Det var forferdelig egoistisk, men jeg gjorde i hvertfall noe med det! ALDRI har jeg hatt den intensjonen. DET er spesielt synes jeg.. En annen ting er jo kostholdet mitt.

Herregud som det har forandret seg! Samtidig vet jeg at det jeg gir kroppen er sunn, fersk og god mat som kroppen har godt av! Ikke mye, men jeg merker det litt. Men det er mange som legger om til en vegansk livsstil kun pga helse og det gir fantastiske resultater. Men dette med helse synes jeg er veldig interessant..

I helgen har jeg jobbet og ellers tatt det med ro. Mmmm, det gleder jeg meg til: Det er en stor kamp og vinner vi ikke i dag kan vi nok glemme 4. Fredag og sen kamp. Vidic er og blir en legende. Uten tvil en av de beste stopperne verden fikk se? Og herregud som jeg savner han og Rio?. Og ja, det var deilig med en seier og vi er videre til 5. Kvalitetstid med de er viktig og det blir godt med en rolig helg. For motivasjon er viktig! Min er HTC one A9 og so far so good.. Eventuelt bare be han holde seg hjemme siden han allerede er der.

Jeg er fra Toten. Det var bare slik det var. Ekstremt egoistisk, men jeg viste ikke bedre da. Jeg var uvitene rett og slett. For det er mange. Men man kan ikke diskutere fakta. Og fakta slo meg hardt i trynet og jeg ble veganer.

Jeg spiser sunn god mat hver eneste dag. Som sagt, jeg skal ikke bli en freak og bare blogge om veganere! Haha, det liker jeg ;.

En veldig hyggelig kveld med venner. God mat, god drikke og god stemning. Jeg sov lenge og i dag har jeg bare slappet av med tv og powernaps. Jeg vil sette av mer tid til venner og familie. Alt dette moses sammen og stekes i en panne.

Og det er jo vinn-vinn for meg. For en kjedelig fyr. Men skjerf og greier: Etter kampen var det ikke god stemning blant oss supportere.. Det var en liten kontrast i handlekurven til meg og Bea. Men jeg gleder meg skikkelig til juleferie neste uke. Da skal jeg hjem til Toten og lage hjemmelaget godteri: For DET har jeg savnet.. Det er kosedrikke, men dessverre melk i..

Til meg- ei dame de aldri har snakket med. Forventer dere et returbilde? Og jeg er ikke prippen, men dette er bare helt feil! Om du sender et bilde av penisen din er det alt vi vil forbinde deg med etter det. Det er bare greit OM hun har bedt om det. For gjentar man seg hver dag blir det kjedelig. Og min hverdag er fylt opp med jobb og trening. Jeg er et vane-menneske. Jeg bare orker ikke mer av den fitness-stilen. Du kan uansett bli en damemagnet selv om du ikke ser ut som en Calvin Klein modell!

Han har mange andre kvaliteter som er mye viktigere enn et bra utseende og selvtillit er garantert en av de. Og ikke bli desperat. En desperat og "needy" mann er kanskje det aller verste som finnes. Ikke mist selvtilliten av den grunn, da var hun ikke en dame for deg om det ikke gikk bra. Jeg er overbevist om at alle har noen der ute som er perfekte for akkurat deg.

Ikke lat som du er noen andre enn deg, du trenger ikke ligne noen andre for at ei dame skal falle for deg. Torsdag var en gedigen skuffelse og det var en svak prestasjon av Norge. Og vinner vi er dette stort!! I slike mesterskap ser jeg bare fotball og gleder meg over de gode kampene. En ekstrem viktig kamp. Som jeg elsket tiden da det var Keane vs Vieira.

Som jeg savner Keane? Han tok igjen og satte standeren, slik liker jeg. Tottenham knuste City noe som var like godt som en Unitedseier! For en deilig kamp. En powernap er alltid digg, men jeg er ingen fan av det.

Og her er min siste drakt i samlingen; Manchester United European Cup winners cup shirt. Blir nok et innlegg dedikert til dette senere haha! Hva skjedde med De Gea liksom?! Jammen blir han ikke.. Det tror jeg ikke. Hvem var denne "mystery striker" vi hadde blitt lovet???? Deretter ble det dusj og rett i seng. Hva vi damer liker. Hva vi IKKE liker. Vi tenker ofte at mannen er en enkel sjel. Jeg vil heller si at menn er ukompliserte, de sier ting som de er. De er sure, masete og krevende.

Og vet dere hva? Fordi vi har sagt at ikke noe er galt! Det er for eksempel hva det er vi damer liker i senga, hvordan han kan gi oss orgasme, tips til oralsex, stillinger hun liker?

Poenget mitt her er at de faktisk bryr seg! Hvor mye gir vi damer tilbake? I dag blir De Gea presentert som Real Madrid spiller mest sannsynligvis.

Romero er ikke god nok for United, enkelt og greit. Det her blir tynn suppe! Haha, er det ikke typisk. Og helt sikkert siste gang jeg bruker min flotte De Gea drakt? Jeg har blant annet jobbet i FHM og tatt lettkledde bilder. Og hvorfor har de det? Det er ikke ok! Jeg har ting jeg ikke liker med kroppen min som alle andre, men jeg lever fint med de. Jeg har en god jobb jeg trives i og i tillegg bloggen og andre jobber ved siden av. Jeg tar det ikke til meg. Livet er deilig - peace out ;.

Mens brudeparet var hos fotografen startet vorsepielet for oss der med tapas og drikke. Og for en fest det ble.. Anders og Camilla satte virkelig standaren og alt etter dette blir en nedtur! Ingenting var tilfeldigheter denne dagen og det var fullt show. Tommy Steine var toasmaster og de hadde dansere og sangere som lagde show hele kvelden mellom talene og maten.

Etter artistene var ferdig og alle hadde holdt tale og kaken var inntatt startet virkelig festen. Tidens bryllup Anders og Camilla! De to er verdens beste personer og fortjener virkelig alt godt sammen! Endelig er sirkuset i gang igjen! Masse kjentsfolk og god stemning. Tror dere ikke jeg ble matforgiftet av det da?! Gleder meg til det! Dagen i dag startet fryktelig tidlig. I dag tok jeg bilder med Nicolai og det hadde jeg gledet meg til lenge. Jeg telte ned til sesongstart og for en sesong!! As I am posting this The moment Sir Alex Ferguson told us in the changing room at Carrington that he was retiring, I looked to my left around 6 lockers where I saw a totally devastating looking RVP Robin took it the worst out of the whole squad.

I, like many of the squad had been lucky enough to have played under Fergie for many years but Robin had just got to the club and part of his fairy-tale of joining was playing under Sir Alex. Imagine the confidence that would have been running through his veins after hearing his boss talk like that to a team he respected - about HIM and HIS importance to winning!

And yes we went on to win the league that year and a large part of that was RVP's goals that got us there! He was actually a better player than I thought he was when he arrived at Manchester United - I had played against him many times vs Arsenal, so I knew he was good but not this good. Maybe that was because he was up against me and VIDA though!! On a serious note though, I think that was the general thought through the squad too.

Two players have left Manchester United this week for Fenerbahce? Considering the prices being paid elsewhere, the club will deem both signings as a success. For noen minner vi sitter igjen med? Takk for alt Robin van Persie! Fra en legende til en annen? Dette er en klassespiller jeg alltid har hatt sansen for og dette er en sinnsykt bra signering!

Perfekt helt til jeg ble syk. Nani er borte, helt riktig valg synes jeg. Vi trenger en erstatter for Carrick og sier ikke nei takk til Schneiderlin. Vi trenger rutine og stabilitet. Som dere ser er det en del i Nei-kategorien.

Og damer, kom gjerne med innspill her. For hjelp er det helt klart noen der ute trenger ;. Det er det beste jeg vet? Ja, det ble en del episoder. Det hadde formidlet et budskap jeg absolutt ikke vil fremme. Kaffe og mat gjorde underverker og dagen gikk fort, men da jeg kom hjem var det rett i seng med Sopranos og Pepsi Max.

Dette er ikke jeg vant med. Og snart er dagen her, jeg elsker Men det ble jo en skikkelig glad-Torsdag det her. Deilig med en tidlig singering og dette er bra saker! Det synes jeg er slitsomt.

For det er jo det?! Det er det viktigste! Vi forventer ikke at alle skal se ut som en Clavin Klein modell. Og trening for meg er veldig viktig, men det handler om balanse. Dro til Ida og vi spilte beer pong! Bildet under beskriver dagen min perfekt. For en liten stund.

Jeg er kanskje den i verden som trives best i sitt eget selskap. Og jeg klager ikke! Lei stedet og de samme folka, haha.. Vi ser jo at dere har en trent kropp uansett! Manchester har som sagt satt sitt spor. Ta en stor flaske en shakeflaske feks og fyll halvfull med kaffe og legg i fryseren. Da har du kald kaffe hele dagen.

I dag ble det to flasker. Jeg synes en naken kropp er fint, kvinnekroppen er det vakreste som finnes og jeg er stolt av kroppen min. Og det er helt greit. Men jeg brydde meg ikke. Og jeg er glad for at jeg ikke- noen gang har gjort det. For det hadde de allerede vist meg og jeg viste jeg var bra nok. Kropp er topp, uansett hvordan du ser ut! Men vi blir eldre og vi eldes. Dette er kroppen jeg skal ha resten av livet, jeg er stolt av den selv om den ikke er perfekt. Men det er meg og den duger for meg.

Da gutta var gode og mette fulgte vi dem tilbake til hotellet med en pose full av brus og godteri slik at vi voksne kunne ta desserten ute. En til sesong uten Champions League er krise. Og det var kjempemoro! Reaksjonen til meg da jeg gikk inn i garderoben til gutta var ikke rent ulik Falcao sin reaksjon! En veldig fin dag for liten og stor: Man sier jo "borte bra, men hjemme best, men jeg vet ikke helt jeg.

Men Manchester var igjen herlig og veldig moro at Martin endelig kunne bli med over. Seier og vellykket tur!

Deretter blir det hjem et par dager og "hjem" igjen mot City. Og for en leilighet! De hadde blant annet egen bar i et rom, med bartender som lagde hva du ville ha. Det finnes ingen bedre plass enn Manchester. Denne sesongen har jeg ikke forventet stort, men 4. De skylder oss supportere en god forestilling. Ikke for lommeboka vel og merke, men for hjertet: Var det helg bar det ut. Mange vil sikkert si at dette er et steg i riktig retning, men jeg veit ikke jeg.

Men det er jo i morgen det virkelig gjelder for meg. Det kom ikke som et sjokk akkurat, men det er trist. Jeg var en av de som virkelig ville at Moyes skulle lykkes og ville gi han tid. En fantastisk pre-season gjorde at vi endelig hadde trua etter en tung sesong bak oss. Santa can you hear me?! I dag har jeg faktisk tatt meg fri fra jobb, det er lenge siden, det! Bare en liten reminder ;. Og ser dere jeg sakte, men sikkert inkluderer Adidas i garderoben fremfor Nike? Raskt, sunt og godt- det er vel noe alle liker?

Sett i ovnen i ca 30 min. Dette lagde seg selv mens jeg var i dusjen! Ja, hva har skjedd siden sist jeg oppdaterte bloggen? Jeg husker faktisk ikke sist jeg blogget.. Haha, all slags problemer man skal ha! Red Army Oslo- selvsagt!! Gleder meg som en unge, endelig fotball igjen. Rooney-drakt er handlet inn; come on England! Herregud for en herlig dag vi har hatt i dag. Sola tok skikkelig og selv med 30 i solfaktor har jeg blitt litt solbrent. Jeg leser i hovedsak bare krim, men fikk denne i gave og anbefaler den virkelig.

De fleste tror nok jeg hater alle lag bortsett fra United og unner ingen andre noe godt. En absloutt god fotballspiller- en av verdens beste! Om ikke, nei da gratulerer jeg Liverpool med seiren. De har spilt kjempebra denne sesongen, men med en del straffespark tildelt og slikt synes jeg er ufortjent.. Bayern er per dags dato verdens beste lag og desidert verst tenkelig trekning. Men herregud- jeg er nesten skuffet over at det ble !

Skal sies at det var brownies da, men folk lo. Og tiden i VTG er straks historie! MEN- det er helg! Torsdag hadde jeg PT-time og det var sirkeltrening som sto for tur. Sirkeltrening fra helvete er en fin beskrivelse. Over til overskriften; ombre! Til slutt tok jeg bleking i tuppene og ventet tiden ut. I morgen kommer et etterlengtet? Btw, ser dere hvor fin t-skjorte jeg har???? Nok en ny uke! Igjen, kan jeg- kan alle ;. Og resultatet ble faktisk godkjent!

Og det gikk det. Bildet over beskriver situasjonen i dag tidlig veldig godt. Dagene blir lengre og lettere! Ha en fin kveld videre: Herlighet for en deilig nyhet! Men endelig kan vi legge det bak oss. Det irriterer meg fortsatt at van Persie bommet i starten av kampen. Alt er ikke hans feil og jeg tror det vil snu. Ny sesong og avansement i Mikke Mus-cupen ;. The Busby Babes viste virkelig hva Manchester United som fotballklubb sto for.

De fikk betegnelsen The Busby Babes og tok fotballen med storm, de var fantastiske. De var virkelig Manchester United. Vi unge suporterne er heldige som for det meste har opplevd kun suksess med Manchester United. Situasjonen hadde sett helt annerledes ut om vi hadde hatt Carrick, Rooney og RvP skadefrie hele tiden. Hva mener dere som vil ha Moyes vekk egentlig? Og om ikke han har umiddelbar suksess, ut med han og da? Heldigvis er det et mindretall!

Flesteparten er lojale, smarte folk! Men det er alltid det negative som blir trekt frem. I know it's a lot of Rihanna, but you know.. Svart body fra LilleFrekke. Starta dagen med positive tanker, mandag og nye muligheter. Og hva med Rooney? Men faen heller, vi er da ikke som City og Chelsea! En gang supporter- alltid supporter. Ah, endelig er det helg! Etter jobb hadde jeg endelig en date med min favoritt Olsen!

Mmmm, god mat og venninnetid! En perfekt, rolig fredagskveld. Resten av kvelden tilbragte jeg med Mc Dreamy og resten i Greys. Alle jentene fikk like drakter og vi skulle lage liv og god stemning! I dag har jeg bare slappet av. I morgen er det i gang igjen med trening og jobb: Trener ikke for moro skyld heller! Vi har masse fint! Jeg liker den tanken. Jeg jobbet for Side3 hver uke og samtidig gjorde jeg fotojobber og reiste bla til Tyrika og England.

Manchester United- Real Madrid. Og det gjorde jeg, jeg tenkte at det er verdt prisen uansett samme hva, det der skal jeg oppleve. Real Madrid er et av verdens beste lag, ingen tvil om det. Alt rakna, og det var ufattelig. Nettsidene var nede og ingen viste noe sikkert. Sir Alex Ferguson gir seg som manager i Manchester United. Jeg grein og jeg tror alle Unitedsupportere vil huske resten av livet sitt hvor de var da de fikk beskjeden og hva de gjorde.

Jeg var kvalm og oppriktig lei meg. Det finnes ingen som han! Og slik ble det. For vi er Manchester United og vi kommer alltid tilbake. Min barndomsvenninne fra Toten giftet seg og det var en perfekt dag: Feiret derfor bursdagen min i verdens beste by med verdens beste mann! Seier og god, god stemning! Formen er ganske redusert, men det skulle bare mangle. Det var veldig godt i dag tidlig!

Man vil enkelte ganger ha noe spesielt og da er www. Haha, men tidenes Miley Cyrus body! Ingen er perfekte ;. Her skal det bli julestemning! For en herlig seier! Herlig med Premier League igjen: I morgen gjester Arsenal Old Trafford. I dag kom jeg hjem fra Dubai. Jeg har reist mye, men ingenting kan sammenlignes med Dubai.

God stemning og tre viktige poeng! Emma, Thea, Sophie og meg klare til shopping. Helt sykt bra lagd. Alt du kan tenke deg av godteri var der. De har alt, og jeg liker alt de har. Har ikke ord hvor fint det er der. Og det gjorde ingenting, veldig kjedelig kamp. Skulle helst sett at det ble avansement i kveld, men heldigvis ingen fare med det uansett.

Jeg reiser bort fra kalde Norge og sier hei til solfylte Dubia. Om jeg gleder meg? Det skjer kanskje ikke denne sesongen, men det vil skje. Det jeg bryr meg om er Manchester United. Det kommer foran alt- uansett. For det er det supportere skal. Vi skal ikke snu ryggen og nedprioritere klubben. MUFC, children, wife- in that order! Enda mer stolt blir jeg av at jeg har funnet verdens beste supporte og venner gjennom Red Army Oslo. Fra 7 min ut http: Elsker at Champions League er i gang igjen!

Det er jo litt stas! Herregud som jeg gleder meg. Tjuefem er ikke bare-bare heller. Samboeren derimot synes sistnevnte bare er tull og gjemmer det til stadig i diverse skap i leiligheta. Men jeg finner det alltid, denne gang blant drillen og brannteppet. I kveld slapper jeg bare av. Den offisielle historien er beinhinnebetennelse og vonde bein, den uoffisielle og sanne er jo at det er Premier League. Jeg er helt uenig fordi det er feil. Det tar jeg naturlig nok som et stort kompliment!

Fine dager med hyggelige folk: Fikk feiret seieren godt og det merktes i dag tidlig. To dager igjen til helg og det blir godt. Vel, det trodde faktisk jeg og. Haha, men det ble da folk av oss og ;. Jeg skrev sist her at jeg slet veldig med beinhinnebetennelse. Det er jo tross alt dere som leser: Gleder meg bare litt til august ja.. Har dere sett den nye drakten? Dagene mine er ganske like, det er jobb og trening og helgene vet dere hva Olsen driver med. Litt av en jobb, gikk i ett hele dagen.

I dag tok jeg og Minnie hjem til vakre Toten. Premier League er over og jeg har sett ferdig Suits Tips mottas i kommentarfeltet under her! Men jeg synes den er veldig fin jeg, og ikke like tung som bunad: Livet blir hundre ganger bedre bare med litt sol. Og det er virkelig ikke en myte det med Grand Prix og homofile Jeg elsker Red Army Oslo! For en fantastisk gjeng med lidenskapelige supportere vi er.

Olav fra Tangerudbakken synes det var mye bedre stemning hos oss enn der han hadde sett kampen, ser den! Og stakkars de som gikk forbi i andre drakter, tidenes walk of shame. Vi leker ikke supportere! In Moyes we trust: Dagens meny For en herlig pinsehelg! At begge to overlevde kvelden er nesten et under. Man er jo tross alt champions! Han er jo et dyr! God spiller, ja absolutt. Vel, mens mange sutrer over 10 kamper gleder andre seg over 20 gull ;.

En helt vanlig kveld hjemme hos oss. Jeg spiller gitar og Mari synger. Koselig, og Minnie koser seg som bare det: I morgen er det endelig fredag og helg! Blir godt med frihelg, Premier League og fest: Jobb, trening, samboeren og Minnie venter- det blir godt: Anbefales til alle som liker fotball. Micheal Owen legger opp, synes det var ekstremt morsomt da han kom til United. Dere som kan litt fotball vet hvorfor: Owen 1- Gerrard 0.

Litt backstage bilder fra Tyrkia. Viktig med god mat og drikke, og ikke minst godt selskap. Hadde man bare blitt sminket og stylet hver dag! Deilig at City tapte og like moro at Liverpool gjorde det samme, da gjensto det bare at United gjorde jobben og det gjorde de. Det her er ikke jobb for en dame som meg, I need a man Gir meg masse god energi og det er deilig! I kveld har jeg og Minnie kost oss med Champions League.

Gleder meg ubeskrivelig mye, jeg har ikke ord! Nesten i hvertfall, klarte to glass og det er et stort skritt. Litt backstagebilder fra en fotojobb jeg hadde forrige uke. Tror dere det blir en spennende kamp? Jeg gleder meg helt sykt at jeg ikke har ord. Det er lenge siden jeg har klart, har jo ikke trent siden september!! Herregud for noen kamper dette blir, har sommerfugler i magen.

Regner med det ikke bare er meg som har savnet det? Brighton Puber stedet mange Unitedsuportere vil samle seg hver kamp fremover. Ser jo ut som jeg er blitt banka opp! Formen er allerede mye bedre og det er godt, bare slappet av med kamper, en film, god mat og null alkohol. Herlig med Unitedseier, det er slike kamper det blir gull av! Og det gjorde United i dag. Men som sagt- ingenting er avgjort. Har sommerfugler i magen allerede til CL kampen.

I morgen vil jeg se det dere skryter at laget deres har, jeg vil se dere kjempe om poeng slik United gjorde i dag.

Etter en god samtale og kaffe, blir kaffekoppen bytte ut med nattverdsbeger. Som du sier så ligger problemet i hodet ditt, alle kan få prestasjonsangst- også vi jenter, men man merker det naturlig nok mer på det motsatte kjønn. Gudstjenestene går likevel sin gang hele vintersesongen, og styret skal sørge for at det blir ei enkel servering oppe i kirkerommet etter hver gudstjeneste. Kommunen Ved avstemming, ble det stemt alternativt mellom de forskjellige alternativene. Topp sex stilling bilde. Konsistensen er litt rar. Nå er det blitt undertegnet en fredsavtale, og disse ungdommene skal være med på å bygge den nye framtiden.

: Ann mari olsen sex misjonærstilling

Ann mari olsen sex misjonærstilling Jeg venter egentlig nå bare på å finne den rette, men jeg lurer litt på hvordan jenter tenker når de møter en 25 år gammel jomfru og hvilke tanker jenter gjør seg om penisstørrelsen hvis alt det andre rundt sexen er bra forspill, oralsex, lignende? Jeg har den regelen at jeg ALDRI sammenligner meg med andre, så om den jenta ser slik ut og hun er flink til det og det, så får jeg aldri blitt som hun uansett. Jeg var uvitene rett partreff lingam sensual massage slett. Samtidig fikk vi tilgang til en del utgaver av Fader Vår som har vært brukt de siste hundreårene. Dette blir eneste unntaket. Her har utvalget utredet en rekke modeller medlemsavgift, kirkeskatt…men Gjønnes la ikke skjul på at kirken i seg selv er et gode som det må være naturlig for staten å finansiere.
Eskorte bryne live football match Sex dating sider carbon dating
Real escort hordaland adult escort sites Ett annet tips som funker bra er om du er i misjonærstillingen og legger en pute under rumpa hennes, da kommer du i en posisjon som stimulerer g-punktet hennes og hun vil få lettere orgasme da. Deilig at City tapte og like moro at Liverpool gjorde det samme, da gjensto det bare at United gjorde jobben og det gjorde de. Med at du får jenta oppheva og klar. Så det er litt forskjellige svar jeg har fått, det er vanlig å ha det, men også like vanlig å ikke ha det! I hvilken lov bør Den norske kirke forankres? De hadde blant annet egen bar i et rom, med bartender som lagde hva du ville ha.
Ann mari olsen sex misjonærstilling Ukrainian online dating escort hirtshals
Ann mari olsen sex misjonærstilling Nuru massasje thai mature escort

Swinger video thai escorte oslo

Ann mari olsen sex misjonærstilling

Free norsk sex swingersklubb